Autor: ASSITEJ Eesti

Tunnustusauhinna Väike Prints pälvis lavastaja Rein Agur 

Täna, rahvusvahelisel noore vaataja teatri päeval, kuulutati Piip ja Tuut Teatrimajas välja esimese Väikese Printsi tunnustusauhinna laureaat. Auhinna pälvis lavastaja Rein Agur pikaajalise silmapaistva töö ja panuse eest laste- ja nukuteatri arengusse. Väike Prints väärtustab teatritegijate tähelepanelikku, hoolivat, loominguliselt julget ja ausat suhet nooresse vaatajasse. 

Rein Agur tõi Eesti nukuteatri ajaloos esimese lavastajana sellesse teatriliiki sügava kunstilise taotluse. Agur on esimene nukuteatri lavastaja Eestis, kes on saanud professionaalse nukuteatrialase koolituse nukunäitleja erialal toonases Leningradi Riiklikus Teatri-, Muusika- ja Kinematograafia Instituudis. Ta on loonud pea 60 aasta jooksul ümmarguselt 130 lavastust. Aguri lavastustele on omane mängulisus, kujundlikkus, mitmetasandilisus, fantaasia ning erinevate mängulaadide ja stiilide põimimine. Oluline on märkida, et esmakordselt Eestis tõi ta nukuteatrisse eesti kirjandusklassikud Tammsaare, Tuglase ja Kitzbergi ning maailmaklassikast Shakespeare’i. Tänaseni hämmastab kolleege Aguri loomiskirg ja tahtejõud, teadmishimu ja uuendusmeelsus ning valmisolek üllatada noort publikut. 

Laureaadi valis üksmeelselt välja viieliikmeline žürii, ASSITEJ Eesti Keskuse juhatus koosseisus Janika Johanna Koppel, Reeli Lonks, Marek Demjanov, Allan Kress ja Kaido Rannik. 

Laureaadile antava Väikese Printsi skulptuuri on loonud Rahumäe Põhikooli Kaunite Kunstide tarbekunstiringi 6. klassi õpilased Elisabeth Eesalu ja Saskia Sokk juhendaja Heddi Veske käe all.

Fotod: Rene Topolev


FOTOD | Esimese Väike Printsi tunnustusauhinna pälvis lavastaja Rein Agur (Eesti Päevaleht)

Mine lapsega täna teatrisse!

Pühapäeval tähistatakse ülemaailmselt noore vaataja teatri päeva. Professionaalseid noorele vaatajale suunatud teatreid ja teatrispetsialiste ühendava organisatsiooni ASSITEJ president Sue Giles on läkitanud sel puhul tervituse.

2022. aasta noore vaataja teatri päeva sõnum:

Ülemaailmne teatripäev on ASSITEJ tööaasta oluline tähtpäev ning ASSITEJ kutsub kõiki üles: mine lapsega täna teatrisse! Nii tuletame täiskasvanutele meelde nende kohustust luua tingimused selleks, et lastel ja noortel oleks võimalikult palju kokkupuuteid kunstiga.

Kui läheme lapsega teatrisse, saab ta osa etendusest, ideedest ja emotsioonidest, inimlikust suhtlemisest, ning sellega toetame ühtlasi laste ja noorte õigust saada osa kunstist ja kultuurist, toetame nende väljendusvabadust. Laste ja noorte kuulamine on väga tähtis, veelgi tähtsam on neid kuulda võtta ja aktsepteerida, et me vajame muutusi.

Tsiteerides ASSITEJ manifesti – me usume, et väga palju tööd tuleb veel teha selleks, et kõik riigid täidaksid ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklitest 13 ja 31 tulenevaid kohustusi.

Eriti peab see paika praeguse pandeemia valguses ning kriisiolukorras, mida tekitavad paljudes maailma riikides aset leidvad konfliktid, hädavajalik on tagada lastele võrdsus ja võrdsed võimalused, et nad saaks elada kestlikus, turvalises ja tervist toetavas maailmas. Tänu kunstile ja kultuurile saame kujutleda just sellist maailma, mida tahame laste ja noorte jaoks ning koos nendega luua, seetõttu vajame kunsti ja kultuuri, et võidelda paremate tingimuste eest ühiskonnas. 

Praegu on teatrit ja etendusi just kõige rohkem vaja, näitamaks, et kujutlusvõime suudab seljatada hirmu. Julgus ja pühendumus, mis on näitlejates ja kunstnikes, kes esinevad lastele ja noortele üle kogu maailma – see annab praegusel raskel ajal võimaluse tunda vabanemist, toob kõikjal lastele ja noortele rõõmu. Oleme näinud leidlikkust, loomingulist lähenemist, suurt pühendumust, meie endi liikmed on suurepärased näited sellest, et tahe pakkuda jätkuvalt teatri- ja kunstielamusi kõige pisematest vaatajatest kuni noorukiteni välja – see tahe pole kuhugi kadunud. Meie kogukond on muutunud veelgi tugevamaks.

Lapsed ja noored tunnetavad, mida tähendab, kui ei saa suhelda, valitseb ebakindlus ja lootusetus – see mõjutab tugevalt ka nende vaimset tervist – otsuste tegijad peavad seda märkama ja sellega arvestama. Meie lapsed ja noored vajavad praegu kunsti, kultuuri, teatrit ning etendusi rohkem kui kunagi varem: need on vajalikud kogemused, mis avardavad silmaringi ja arusaamu, näitavad, et võimatu võib siiski olla võimalik, pakuvad rõõmu ja üllatusi, ilu ja emotsioone; need kogemused on pidepunktiks praeguses kaootilises maailmas ja tuletavad meile meelde, kui tähtsad on inimlikud suhted.

Sue Giles, ASSITEJ International President

Inglise keelest tõlkinud Heidi Rannik. Originaalkeeles läkitus.

Vaata ASSITEJ ülemaailmset videotervitust.

World Day of Theatre for Children & Young People 2022

VÄIKE PRINTS 2022 väljakuulutamine noore vaataja teatri päeval

Ootame Sind tähistama NOORE VAATAJA TEATRI PÄEVA 20. märtsil kell 12.00 Piip ja Tuut Teatrimajja. Kell 12.00 algab etendus “Piip ja Tuut pimedas ja teki all” ning pärast etendust kell 13.00 annab ASSITEJ Eesti Keskuse juhatus pidulikult üle esimese VÄIKESE PRINTSI tunnustusauhinna. Pärast etendust saab torti süüa ja klaase kokku lüüa!

ASSITEJ Eesti Keskuse rahaline tunnustusauhind Väike Prints 2022 antakse välja noore vaataja teatri alal tegutsejale, kes on oma pikaajalise silmapaistva tööga panustanud oluliselt valdkonna arengusse ja maine tõstmisesse. Auhinna eesmärk on väärtustada teatritegijate tähelepanelikku, hoolivat, loominguliselt julget ja ausat suhet noorde vaatajasse.

ASSITEJ Eesti Keskusele esitati kokku 16 kandidaati üle Eesti, kelle pühendumist väikesele vaatajale ja panust noore vaataja teatri arengusse on hinnatud kõrgeks.
Õnnitleme kõiki
nominente, kelleks on: Tartu Mänguasjamuuseumi direktor, Teatri Kodu looja Triin Vaaro, lavastaja Tiina Mölder ja ZUGA Ühendatud Tantsijad, teatrikunstnik Jaak Vaus, nukukunstnik ja lavastaja Irina Marjapuu, Rahvusooper Estonia haridusprojektide juht Tuuli Potik, näitlejad ja lavastajad Mart Kampus, Rein Agur, Andres Noormets, Taavi Tõnisson, Katrin Pärn, Andres Dvinjaninov, Kaido Rannik, Helle Laas, Jaanika Juhanson, Liia Kanemägi ning Haide Männamäe ja Toomas Tross.

Laureaadi kuulutab välja ASSITEJ Eesti Keskuse juhatus 20. märtsil, rahvusvahelisel noore vaataja teatri päeval. Väikese Printsi skulptuuri on loonud Rahumäe Põhikooli Kaunite Kunstide tarbekunstiringi 6. klassi õpilased Elisabeth Eesalu ja Saskia Sokk juhendaja Heddi Veske käe all. Auhinna väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital.

 

Väikese printsi nimeline tunnustuspreemia

10.01.2022

ASSITEJ EK juhatus hakkab alates sellest aastast regulaarselt välja andma Väikese printsi* nimelist rahalist tunnustuspreemiat noore vaataja teatri alal tegutsejale, kes on oma pikaajalise silmapaistva tööga panustanud oluliselt valdkonna arengusse ja maine tõstmisse ning mille eesmärk on väärtustada teatritegijate tähelepanelikku, hoolivat, loominguliselt julget ja ausat suhet noorde vaatajasse. Preemia saaja on kavas välja kuulutada 20. märtsil rahvusvahelisel noore vaataja teatripäeval.

Preemia annab välja ASSITEJ Eesti Keskuse juhatus koosseisus Reeli Lonks, Janika Johanna Koppel, Marek Demjanov, Allan Kress, Kaido Rannik. Preemiat rahastab Eesti Kultuurkapital.

Uue loodava preemia statuut ei kattu valdkonnas välja antava Salme Reegi nimelise preemiaga, kuna tegu pole ühe aasta loomingulise saavutuse tunnustamise, vaid pikaajalisemale tööle tähelepanu pööramisega ning innustamisega uuteks väljakutseteks.

Ootame ettepanekuid Väikese printsi preemia kandidaatide esitamiseks (vabas vormis) aadressile assitejeesti@gmail.com 

* Väike prints on väärikas ja laialt tuntud kirjanduslik tegelane, kes vaatamata oma eale võib õpetada täiskasvanule elufilosoofiat, nii nagu noor publik võib õpetada talle etendavat kunstnikku. Sõna “väike” viitab noore vaataja teatri alal tegutsejale, “prints” aga preemia saaja troonile tõstmisele kolleegide poolt. Kui sünnib teatriime, võib olla see midagi sellist, mida ei saa sõnadega kirjeldada, midagi, mis on “silmale nähtamatu”.

Aitäh, et osalesid esimesel veebifestivalil!

NAKS teatrifestival noortele vaatajatele, teatritegijatele ja õpetajatele toimus 18.-23. oktoobril 2021. Pühapäevani, 31. oktoobrini on võimalik festivali kavas olnud etendusi priilt järele vaadata www.naksfestival.ee lehel.

Aitäh, et osalesid esimesel ASSITEJ Eesti Keskuse korraldatud veebifestivalil! Rõõm on näha, et nii paljud inimesed Eestimaa eri otstest tegid meiega kaasa ühe toreda seikluse. Festivali nädalal külastas lehte 1496 inimest ning pea 600 inimest on end registreerinud ja programmist osa saanud. Seda loodetavasti koos sõprade, pere ja oma õpilastega koos! 

Palun, jaga meiega ka tagasisidet oma külastuskogemusest SIIN või vabas vormis, kirjutades naksfestival@gmail.com 

Sellel aastal tõime publikuni üheksa eriilmelist noorele vaatajale suunatud lavastust. Osalesid Eesti Noorsooteater, Miksteater, Oma Lava, Piip ja Tuut Teater, Teatri- ja Muusikamuuseum, Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodu, Improteater IMPEERIUM ning väliskülalised Ilmatila Soomest ja Productions Y2D Kanadast. Neid spetsiaalselt festivali jaoks salvestatud etendusi näeb veel täiesti priilt meie lehelt kuni pühapäevani, 31. oktoobrini. Ära jäta võimalust kasutamata, kui miski on veel nägemata! Erandiks on Improteatri etendus, mis sündis kohapeal publiku kaasabil ja mille jätame maiuspalana kauemaks lehele ülesse!

Kavas oli füüsilist ja visuaalteatrit, luuleteatrit, sõnamänge ja mängusõnu, kaasaegset tsirkust ja tantsu, muinasjutuvestmist, objektiteatrit jm. Seda kõike väikestele alates 1. eluaastast kuni suurteni 99. eluaastani välja. 

Nendel teemadel arutleti ka vestlusringides, mis on festivali kodulehel alaliselt järelkuulatavad arutelud all. Soovitame põnevaid vestlusi kuulata ja koos noortega kaasa mõelda! Vestlusringe viisid läbi Jaanus Vaiksoo, Silvia Soro, Terje Bernadt, Marek Demjanov, Tiina Mölder, Kirsten Simmo ja Kristiina Oomer.

NAKS festivalil oli üks päev pühendatud valdkondadeülesele lastekultuuri seminarile “Kuidas lugeda kunsti?”, mis on alaliselt järelvaadatav ning seda kahes keeles: eesti ja inglise. Seminari juhtis Eduard Odinets ning kõnelesid Suzanne Osten, Rein Agur, Sasha Pepeljajev, Timo Steiner, Jan Kaus, Karmo Mende, Anu Aun, Eva Kalbus, Rita Rätsepp, Anne Kleinberg ja Helena Maria Reisner. Kuulsime ka ärksaid arvamusi Püha Miikaeli Kooli lastelt teemal “Mis on kunst?” ja “Mis saaks, kui kunst ära keelata?”. Saime teada, et absoluutselt KÕIK meie ümber on kunst ning elu ilma selleta ei olekski või kui oleks, siis väga kurb.

    

Kodulehelt leiab veel Laste Ööülikooli Kadri Voorandiga ning väga liigutava prantsuse noortenäidendi “Tüli” (Mohamed El Khatib) avaliku lugemise ja vestluse autoriga Prantsusmaalt, mida kindlasti tasub koos klassi või perega järele vaadata ning teemade üle arutada. Näidend on kirjutatud vestluste põhjal 8-aastaste lastega, kelle vanemad on lahutatud. Lugemisel osalesid 17-20 aastased noored, lavastas Oliver Reimann. Vestlusringi juhtis Priit Põldma ja prantsuse keelest tõlkis Maria Esko.

  

Improteater IMPEERIUM tõi NAKSi publiku ette ainukese, aga seda erilisema live-etenduse, kaasakiskuva improvisatoorse mängu “Kujutluse võim ehk koomiliste šketside õhtu”, mida sai iga pealtvaataja natuke suunata ning kõik sündis sel hetkel esmakordselt publiku silme all. Kui sul jäi nägemata, milline on üks improteater, siis IMPEERIUMi etendus on alaliselt järelvaadatav meie lehel.

 

Vaata tervet pildigaleriid siit. Autor: Luisa Greta Vilo.

Ettesalvestatud etendused on vaadatavad kuni 31. oktoobrini, kuid ülejäänud programm jääb festivali lehele alaliselt ülesse.

Jääme ootama teie tagasisidet. Käige teatris, kontserdil, kinos ja muuseumis – toetage kultuurielu ning püsige terved!

Järgmiste kohtumisteni!

ASSITEJ Eesti Keskus

Korraldasid: Anna Leena Koržets, Reeli Lonks, Janika Johanna Koppel, Marek Demjanov, Kaido Rannik, Allan Kress.
Teostus: Videolevels, Still Frame, Mait Visnapuu, Carmen Seljamaa, Art Konverentsitehnika.
Tõlkisid: Tiia Falk, Karin Keerdo-Massa, Hanna Hiiesalu, Maria Esko.
Laste videoklipid: Liina Särkinen, Rasmus Pärnpuu, Marta Liise Demjanov.
Toetasid: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Haridusamet, Prantsuse Instituut Eestis.
Täname: Eesti Teatri Agentuur, Sõltumatu Tantsu Lava, Tallinna Linnateater, Piip ja Tuut Teater, Püha Miikaeli Kool.

ASSITEJ Eesti Keskus tänab kõiki osalejaid, vaatajaid, oma meeskonda ja abilisi ning festivali toetajaid!

Jälgi meid:
www.assitej.ee
www.naksfestival.ee
www.facebook.com/assitejeestikeskus
www.instagram.com/assitejeesti_naksfestival 

Tagasiside vaatajatelt ja osalejatelt:

Soovin õnne ja tänan – te korraldasite haarava festivali! Minu arvates oli see täiuslik mahult, sisult, teemadelt ja programmi pikkuselt. Mulle meeldis väga see, et olite korraldajatena iga hetke saatjaks – see polegi iga kord iseenestmõistetav. Seminaril esinejate valik oli samuti mõnus klaster. Veebis võib! Suur tänu ja saagu neid palju.

Veebifestivali vormil tundub olevat meie kiirel ajal tulevikku. Sellest võiks kujuneda tervitatav noore vaataja teatri teabe ja ka teatriõppe platvorm. Diskussioonid ja seminar just seda suunda avardasid – need olid huvitavad ja informatiivsed. Dialoogi peaks kindlasti jätkama ja ka selleks on veebis häid vahendeid.

Elavat etendust ei asenda miski, eriti noorele vaatajale. Veebifestival annab pigem täiskasvanule võimaluse rahulikult enne lapsega teatriminekut teha valikuid, kuhu minnakse, mis teemal ennast ette valmistada jne. Aga nagu viitas seminaril Suzanne Osten, see ei ole ka lahendus. Täiskasvanu oma kõige paremas tahtes last kaitsta peidab ja varjab saladusi, mida lapsed niikuinii tajuvad ja hiljem valusalt endas edasi kannavad. Täiskasvanu võib hirmuda ja blokeerida kunstniku ja noore vaataja kohtumist.

Teatrikunst on võimalus jagada olulisi sõnumeid turvaliselt füüsiliste metafooride ja sümbolite keeles. Lastele on selle keele lugemine loomuomasem kui abstraktne mõtlemine ja kirjapandud literatuur. Tervitan soojalt NAKS festivali püüdlusi sisuka ja kunstiküpse noore vaataja teatri poole!

Milleks on vaja lastele kultuuri ja kuidas lugeda kunsti?

20.10.21

Neljapäeval, 21. oktoobril toimub teine lastekultuuri veebiseminar ASSITEJ Eesti Keskuse korraldatava NAKS festivali raames. Seekord on seminaripäeva teemaks “Kuidas lugeda kunsti?”, mille käigus otsitakse vastuseid küsimustele, kas kunstis on laste jaoks tabuteemasid ja milline on kunsti kogemise mõju lapse arengule.

Päeva esimeses pooles kõnelevad praktikud teatri-, muusika-, kujutava kunsti, tantsu- ja filmivaldkonnast. Oma mõtteid jagavad Rootsi kirjanik, lavastaja ja stsenarist Suzanne Osten, kes on oluline noore vaataja teatri uuendaja ja eestkõneleja Põhjamaades, samuti lavastaja ja teatripedagoog Sasha Pepeljajev Venemaalt ning Rein Agur, Timo Steiner, Jan Kaus, Karmo Mende ja Anu Aun Eestist. Päeva teises pooles jagavad kogemusi pedagoogid ja psühholoogid Eva Kalbus, Rita Rätsepp, Anne Kleinberg, Helena Pihel ja Indrek Lillemägi ning õpilane Helena Maria Reisner. Seminari juhib Assitej Eesti ja Riigikogu liige Eduard Odinets.

Kultuuri- ja hariduse edendajad mõtisklevad lapsepõlve kõige eredamate kunstikogemuste ja nende mõju üle hilisematele valikutele elus. Milliste vahendite ja tegevustega saab aidata lapsi ja ka täiskasvanuid kunsti paremini mõistma ning hindama? Lisaks tulevad ettekandele vaimse tervisega ja lapse loovuse arenguga seonduvad teemad, eriti käesoleval väljakutsete rohkel ajal.

Seminar toimub 21. oktoobril kell 10.00 – 19.00 Sõltumatu Tantsu Lavalt otseülekandena www.naksfestival.ee pealehel. Päeva lõpetab kl 18.00 – 19.00 Improteatri IMPEERIUM live-etendus, mida saab vaadata kohapeal või veebi teel. Seminaril on sünkroontõlge inglise ja eesti keelde ning seminar ja õhtune etendus on kõikidele vaatajatele tasuta. Samuti näeb festivali kodulehelt oktoobrikuu lõpuni etendusi, näidendilugemist, laste ööülikooli ja arutelusid.

Seminari toetavad Tallinna Haridusamet, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

*

Ajakava ja esinejad:

10.00 TEATRIKUNST: Rein Agur, lavastaja
10.25 TEATRIKUNST: Suzanne Osten (Rootsi), lavastaja, stsenarist, kirjanik (ette salvestatud)
10.50 TANTSUKUNST: Sasha Pepeljajev (Venemaa), teatripedagoog, lavastaja
11.15 KIRJANDUS: Jan Kaus, kirjanik
11.40 Sirutuspaus 10 min
11.50 MUUSIKA: Timo Steiner, helilooja, Tallinna Muusika- ja Balletikooli juht
12.15 KUJUTAV KUNST: Karmo Mende, lavastuskunstnik, Eesti Lavastuskunstnike Liidu juhatuse esimees
12.40 FILMIKUNST: Anu Aun, filmirežissöör, stsenarist
13.05 Lõunapaus 55 min
14.00 Eva Kalbus, Tallinna 32. keskkooli teatrisuuna juhendaja
14.25 Helena Pihel, Eesti Tantsuagentuur, koreograaf, tantsupedagoog
14.50 Anne Kleinberg, Laste Vaimse Tervise Keskus, juhataja, psühhiaater
15.15 Sirutuspaus 10 min
15.25 Rita Rätsepp, City Tervisekliinik, näitleja ja psühholoog
15.50 Indrek Lillemägi, Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumi direktor
16.15 Paneeldiskussioon: Rita Rätsepp, Helena-Maria Reisner (Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane), Indrek Lillemägi, Eduard Odinets.
17.00 Lõppsõna Eduard Odinets
18.00-19.00 Improteatri IMPEERIUM tasuta live-etendus kohapeal ja veebis

www.naksfestival.ee

Täna algab rahvusvaheline teatrifestival NAKS esmakordselt veebi teel

18.10.2021

Tänasest kuni oktoobrikuu lõpuni on võimalus osa saada noortele vaatajatele, õpetajatele ja teatriprofessionaalidele suunatud teatrifestivalist NAKS esimest korda veebi teel. Festival toob vaatajateni uudseid ja mitmekülgseid lavastusi kodu- ja välismaalt ning räägib laiemalt lastekultuuri puudutavatel olulistel teemadel.

18. – 31. oktoobrini näeb festivali kodulehel (www.naksfestival.ee) kuut spetsiaalselt festivali jaoks salvestatud teatrilavastust Eestist ning lisaks kahte välislavastust Soomest ja Kanadast. 18. – 22. oktoobrini toimuvad arutelud lavastajate ja teatripedagoogidega ning 21. oktoobril kuuleb lastekultuuri veebiseminaril kõnelemas oma ala parimaid asjatundjaid teemal “Kuidas lugeda kunsti?”. Festivali avanädala lõpus, 22. oktoobri hommikul näeb eesti noori lugemas prantsuse noortenäidendit “Tüli” ning laupäeva lõunapoolikut saab veeta laste ööülikooli seltsis koos armastatud muusiku Kadri Voorandiga. Kogu programm on järelvaadatav 31. oktoobrini. Festival on kõikidele vaatajatele tasuta.

Festivalil osalevate teatrite seas on Eesti Noorsooteater, Piip ja Tuut Teater, Miksteater, Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodu, Oma Lava, Teatri- ja Muusikamuuseum, Improteater IMPEERIUM, Soome kaasaegne tsirkus Ilmatila ning Kanada füüsiline teater Productions Y2D. Etendused on mõeldud teatrihuvilistele alates kõige pisematest kuni vanavanemateni välja. Aruteludes käsitletakse teemasid nagu lasteteatri keeled ja universaalsus, sõnamängud ning luuleteater lastele, füüsiline ja visuaalne kaasaegne teater ning kooliteater ja muinasjutud – kellele ja miks?

Lastekultuuri seminaril avatakse kunsti tegemise, kogemise ja mõtestamise tagamaid. Kõnelevad nii teatri-, muusika-, kujutava kunsti, tantsu- ja filmivaldkonna praktikud kui ka pedagoogid ja psühholoogid: Suzanne Osten Rootsist, Sasha Pepeljajev Venemaalt, Rein Agur, Timo Steiner, Jan Kaus, Karmo Mende, Eva Kalbus, Rita Rätsepp, Anu Aun, Anne Kleinberg, Helena Maria Reisner, Helena Pihel ja Indrek Lillemägi. Päeva juhib Riigikogu ja ASSITEJ Eesti Keskuse liige Eduard Odinets. Seminaril on sünkroontõlge. Õhtu lõpetab Improteater IMPEERIUMi live-etendus.

Koostöös Prantsuse Instituudiga Eestis ning Eesti Teatri Agentuuriga toimub esmakordselt noortenäidendi “Tüli” (“La dispute”, 2019) avalik ettelugemine noorte näitlejate ja õpilaste esituses. “Tüli” on kirjutatud vestluste põhjal 8-aastaste lastega, kelle vanemad on lahutatud. Oliver Reimanni lavastatud lugemisele järgneb vestlus autoriga (Mohamed El Khatibi), mida veab dramaturg Priit Põldma.

NAKS festivali üks peakorraldajatest ja ASSITEJ Eesti Keskuse juhatuse liige Marek Demjanov on kommenteerinud festivali järgmiselt: “ASSITEJ Eesti Keskus on festivali korraldanud juba üle 10 korra. Meie eesmärk on anda väike ülevaade lastele ja noortele tehtavast teatrist nii Eestis kui välismaal. Viimasel ajal on festival laienenud ning oleme sealhulgas korraldanud ka seminari, kus räägime põletavatel teemadel ühiskonnas, mis puudutab lastele ja noortele tehtavat teatrit.”

Etenduste ja ülejäänud programmi nägemiseks on vaja registreerida end www.naksfestival.ee lehel. Kõik etendused on vabalt vaadatavad alates 18. kuni 31. oktoobrini. Arutelud toimuvad 18. – 22. oktoobril reaalajas Zoomi vahendusel.

Rohkem informatsiooni www.naksfestival.ee

Festivali toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Tallinna Haridusamet ja Prantsuse Instituut Eestis. Täname: Eesti Teatri Agentuur, Tallinna Linnateater, Still Frame (Haldi Vanatoa), Videolevels, Mait Visnapuu, Carmen Seljamaa.

Korraldajad: Reeli Lonks (+372 56629410), Marek Demjanov, Kaido Rannik, Janika Johanna Koppel, Allan Kress, Anna Leena Koržets (tel. +372 5348 3227)

Startis lastelavastuste konkurss „Teater lasteaeda“

Heategevusfond Aitan Lapsi, Eesti Pandipakend ja Kultuuriministeerium kuulutasid täna välja lastelavastuste konkursi „Teater lasteaeda“. Teist korda toimuva konkursi eesmärk on leida lavastused, mida mängitakse kõikides lasteaedades üle Eesti.

Konkursile on osalema oodatud kõik noorele teatrivaatajatele lavastusi loovad etendusasutused ja väiketeatrid koos lõbusate ja harivate lavastustega, mis räägivad lasteaialastele keskkonnahoiust ja jätkusuutlikust eluviisist. Konkursile laekunud tööde hulgast valib žürii välja kuni kaks lavastusprojekti, mis alustavad üle-eestilist tuuri sel sügisel. 2021/2022 teatrihooaja esimeses pooles planeeritakse teatrielamusi pakkuda 120 lasteaias 7000 lapsele.

„Ootame konkursile lavastusi, mis avavad ringmajanduse põhimõtteid lastele arusaadavas vormis. Kuidas seda täpselt ellu viia, on juba iga etendusasutuse enda otsustada, sest näitlejad tunnevad oma publikut kõige paremini. Küll aga soovitame integreerida oma ideedesse teatud paindlikkust kui peaks juhtuma, et koroonaviiruse tingimustes sügisel mingi aeg lasteaias kohapeal etendusi mängida ei saa,“ ütles Eesti Pandipakendi kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke.

„Heategevusfondi Aitan Lapsi jaoks on tegemist läbi aastate ühe suurima projektiga, mille kohta oleme saanud palju positiivset tagasisidet nii õpetajatelt kui ka lastelt. Nii keskkonnateemalise kui ka kultuurihariduse võimaldamine juba varases eas on laste maailmapildi kujunemisel oluline ja soovime, et projekt aitab kasvada üha uutel rohelise mõtlemisega põlvkondadel,“ lausus Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik.

„Selle koostööprojekti olulisim eesmärk on just tasuta ja kõigi lasteni jõudmine, kes lasteaedades sirguvad. Nii on tagatud etenduskunsti ligipääsetavus kõigile,“ tõi projekti plusspunkte välja Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli.

Etendused toimuvad lasteaedades tasuta nii tänu erinevate partnerite panusele kui ka tänu headele Eesti inimestele, kes pandipakendeid tagastades taaraautomaatidel kultuurinuppu vajutavad ning sellega oma raha lastele mõeldud heategevuseks annetavad.

Konkursile laekunud töid hindab Aitan Lapsi, Eesti Pandipakendi ja Kultuuriministeeriumi esindajatest ning teatrieksperdist koosnev žürii. Konkursi tingimused leiab aadressilt aitanlapsi.ee ning selle võitjad kuulutatakse välja hiljemalt augusti alguses.

Konkursi võitjatena kuulutatakse välja kuni kaks lavastusprojekti, kus 2021. aasta:
25. juuli on materjalide esitamise tähtaeg;
12. august (hiljemalt) kuulutatakse välja võitjad;
• septembrikuu alguses peab lastelavastus esietenduma.

Kumbki konkursi võitnud lavastusprojekt peab 2021. aasta septembrist detsembrini mängima kuni 60 etendust ehk kahe peale kokku 120 etendust. Ühe lasteaias mängitud etenduse toetus on 500 eurot.

„Teater lasteaeda“ on Kultuuriministeeriumi, Heategevusfondi Aitan Lapsi ja Eesti Pandipakendi poolt 2016. aastal ellu kutsutud ühisprojekt, mille abil on tänaseks lasteaedades üle-eesti etendusi mängitud 500 korda ja neid on näinud rohkem kui 32 100 last.

Lisainformatsioon:
Kerttu-Liina Urke
Eesti Pandipakendi kommunikatsioonijuht
5694 9279
kerttu-liina@eestipandipakend.ee

Katre Väli
Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna juhataja asetäitja
6282 212
katre.vali@kul.ee

ASSITEJ EK Üldkoosolek 14.06.21

ASSITEJ Eesti Keskuse Üldkoosolek toimub 14. juunil kell 17:30-19:30. Kohtume Zoomi vahendusel.

Üldkoosoleku teemad:
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine ja kinnitamine;
2. Päevakorra kinnitamine;
3. Juhatuse liikmete ülevaade tegevustest ja majandusaasta aruande tutvustamine;
4. Revidendi aruande kinnitamine;
5. Majandusaasta 2020 aruande kinnitamine;
6. Juhatusse kandidaatide esitamine ja uue juhatuse valimine ning revidendi valimine;
7. Liikmete tagasiside ja ülevaade tegevustest, uute liikmete tervitamine;
8. Uudiseid maailmast ASSITEJ International’ilt;
9. Vabad teemad
Link:
Juhatuse liikmed Reeli Lonks, Kaido Rannik, Allan Kress

Virtuaalne konverents HOPE

Virtuaalne konverents HOPE on nüüd järelvaadatav!

Rahvusvahelise (VAT Teatri juhitud ja Euroopa Komisjoni toetatud) teatriprojekti PLAYON! korraldatud veebikonverents HOPE on nüüd kõigile huvilistele järelvaatamiseks avatud projekti kodulehel https://play-on.eu/.

Märtsi lõpus toimunud veebikonverents pakkus teatritegijaile mõtteainet ning küllap ka lootuse õlekõrsi, kuidas kontaktivabas koroonamaailmas edasi toimetada. VAT Teatri kunstiline juht Aare Toikka jagab: „Kaks päeva kuulasin erinevatelt esinejatelt, kuidas uus tehnoloogia teatrit mõjutab. Ja leidsin hulga suundi, mõtteid, avastusi, taasavastusi… Ja jõudsin ikka selle küsimuse juurde, et kui virtuaalreaalsus lõplikult kujutlusvõime tapab, et mis kunst see siis on? Aga viimase päeva esineja Noah Nelson Ühendriikidest tuli välja jutuga, millega olen sada protsenti päri. Kes tahab teada, millest ta rääkis, peaks järelvaatamisest tema ettekannet vaatama minema. Ma muidugi soovitan kogu värki järele vaadata, sest ajutoidet seal jagub.“

Konverentsil esines eri valdkondade nimekaid spetsialiste üle maailma. Kohal olid Royal Shakespeare Company ja Soome Rahvusooperi esindajad, teatritegelased Euroopa eri teatritest, arvutimängude loojad, ülikoolide esindajad. Teemaks immersiivsed tehnoloogiad ja teater, teater võrgus, virtuaalreaalsus ja teater. Konverentsipäevade õhtutel lõid esinejad, korraldajad ja kuulajad virtuaalseid klaase kokku virtuaalkohvikus Wonderbar. Ajastu märk!

Allikas: VAT Teater