ASSITEJ EK Üldkoosolek 14.06.21

ASSITEJ Eesti Keskuse Üldkoosolek toimub 14. juunil kell 17:30-19:30. Kohtume Zoomi vahendusel.

Üldkoosoleku teemad:
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine ja kinnitamine;
2. Päevakorra kinnitamine;
3. Juhatuse liikmete ülevaade tegevustest ja majandusaasta aruande tutvustamine;
4. Revidendi aruande kinnitamine;
5. Majandusaasta 2020 aruande kinnitamine;
6. Juhatusse kandidaatide esitamine ja uue juhatuse valimine ning revidendi valimine;
7. Liikmete tagasiside ja ülevaade tegevustest, uute liikmete tervitamine;
8. Uudiseid maailmast ASSITEJ International’ilt;
9. Vabad teemad
Link:
Juhatuse liikmed Reeli Lonks, Kaido Rannik, Allan Kress