Teater Noorele vaatajale 2015
“Teater noorele vaatajale 2015” toimus 28. – 29. oktoobrini Tallinnas Vaba Lava teatrikeskuses.
Festivalil esinesid:
VAT Teater „Aadam ja Eeva“
Tuuleveski „Jookse, Jaagup, jookse!“
Miksteater „Merele!“
Piip ja Tuut Teater „Elevant“
Must Kast „Õhupallid“
Must Kast “5 grammi sisemist rahu”
NUKU teater „Gelsomiina tsirkus“
Sõltumatu Tantsu Lava „Käik“
Tsirkusekool „Puur“

Kolmandat korda toimuv festival koondab kokku väiketeatrid ja ringreisitrupid, kes näitavad publikule oma parimaid lavastusi. Kui eelnevatel aastatel said esinemisvõimaluse kõik soovi avaldavad teatrid ning tegu oli ülevaatefestivaliga, siis sel aastal teeb valiku truppide osas ASSITEJ EK juhatus. Eesmärgiks on näidata noortele mängivate teatrite parimat osa.
Üheks festivali korraldamise eesmärgiks on pöörata tähelepanu ning otsida lahendust probleemile, et Eesti lasteaedades ja koolides toimuvad teatrietendused, mille kvaliteedi eest ei vastuta keegi. Lapsevanemad maksavad piletiraha, kuid ise etendusi ei näe. Õpetajad ja lasteaia juhtkond ei oma piisavalt informatsiooni, mille põhjal lavastusi valida ning võtavad vastu kõik trupid, kes end ise pakuvad. Madal piletihind tõrjub turult need teatrid, kes tahaksid etendusi anda ausalt, kõiki EV seadustest tulenevaid makse tasudes.
Festivali teiseks eesmärgiks on tõsta noore vaataja teatri taset Eestis. Huvitavaid ja eriilmelisi lavastusi kokku koondades pakume teatritegijaile võimaluse üksteise töödest inspiratsiooni saada, kogemusi vahetada, koostööalgatusi luua. Kõikide etenduste kohta toimuvad professionaalsete kriitikute poolt läbi viidud arutelud, mis annavad vajalikku tagasisidet. Lisaks on festivali programmis kõigil päevadel töötoad ja seminarid.
Festivali sihtgrupiks on laste ja teatritegijate kõrval lasteaedade ja koolide õpetajad ning huvijuhid, kultuuri- ja haridusvaldkonna töötajad, kelle ülesandeks on valida, millised trupid saavad nende asutuses esinemisvõimaluse. Õpetajad saavad vastastikku informatsiooni ja kogemusi vahetada ning festivalil nähtu põhjal teadlikumaid otsuseid langetada.