Lõpuseminari ajakava (9. juunil Teatriliidus, Uus tn 5, Tallinn):

11.00-11.15 Sissejuhatus (lektor Jaanika Juhanson, lavastaja ja kursuse üks juhendajatest)

11.15-12.00 Ülevaade Eesti noore vaataja teatrist ja dramaturgiast (lektor Kirsten Simmo, Eesti Teatri Agentuuri juhataja)

12.15-13.00 Mis toimub Eesti kooliteatris (lektor Kristiina Oomer, Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht, veebis)

13.00-13.45 Teater, mis muudab maailma (lektor Keiu Virro, teatrikriitik)

13.45-15.00 lõuna (igaüks omal käel)

15.00-15.45  Kuidas rääkida õpilasega visuaalsusest teatris (lektor Marge Martin, lavastuskunstnik)

15.45-16.30 Kuidas rääkida õpilasega tantsuteatrist (lektor Kai Valtna, tantsuteoreetik)

16.30-17.30 Kokkuvõtted programmist ja edasised plaanid (Jaanika Juhanson, Katrin Nielsen – kursuse läbiviijad)

Päeva modereerib Jaanika Juhanson.

 

Need, kes osalevad veebiülekande teel, saavad ligi järgmise Zoomi-lingi kaudu:

https://us02web.zoom.us/j/89701846085?pwd=VVN5R0U2dlVIOENTZHlDSTV3SFY5UT09

Meeting ID: 897 0184 6085. Passcode: 271460

Et oskaks osalejate hulgaga arvestada, anna palun ka mulle registreerumislingi kaudu teada, kas oled tulemas:

https://forms.gle/3hKB4FJtMwMgd7Mx8

______________________________________________________________________________________________________________________

“Teatrisäde kooli – kuidas rääkida õpilastega teatrist?”

Sel kevadel, maikuus (2023) korraldab ASSITEJ Eesti Keskus üldhariduskoolide õpetajatele teatrianalüüsi alase tasuta 2-päevase täiendkoolituse “Teatrisäde kooli – kuidas rääkida õpilastega teatrist?”


Koolitus annab Eesti üldhariduskoolide emakeeleõpetajatele, klassiõpetajatele, huvijuhtidele ja teistele huvilistele esmased oskused, kuidas koos õpilastega pärast etenduse külastust nähtut analüüsida. Noorele vaatajale suunatud teatri puhul on otsustava tähtsusega kogemuse hilisem ühine mõtestamine ja konteksti taju. Selleks on oluline, et õpetaja orienteeruks teatrialases terminoloogias, oskaks eristada lavastuse komponente ning oleks teadlik lavastusprotsessist. Lisaks saab koolituselt tuge ja nõu, kuidas kooligrupile külastamiseks sobivat ja arendavat etendust valida. Koostöös ASSITEJ Eesti Keskusega algatas Eesti Teatri Agentuur noore vaataja teatri infokirja väljaandmise, mis on kahtlemata suur arenguhüpe ja pakub õpetajatele temaatilist lisainformatsiooni. Infokirjaga saab liituda Eesti Teatri Agentuuri kodulehel teater.ee (noore vaataja teatri alamlehel).

Koolitus “Teatrisäde kooli!” koosneb kahest seminaripäevast. Esimene neist toimub erinevates maakonnakeskustes – Tallinnas, Tartus, Valgas, Pärnus, Narvas ja Hiiumaal Paladel. Vastavas linnas toimuvale koolitusele on oodatud eelkõige selle piirkonna õpetajad, kuid ajakava sobivusel on need avatud registreerumiseks üle Eesti. Registreerida saab end koolitusele SIIN.

Seminar-töötubasid viivad läbi kaks pika-ajalise teatripedagoogilise kogemusega koolitajat – Jaanika Juhanson ja Katrin Nielsen.

Päeva esimeses pooles annab teatripedagoog ja lavastaja Jaanika Juhanson praktiliste harjutustega põimitud ülevaate etenduse analüüsi võimalustest koolitunni raames. Lisaks analüüsile saadakse ülevaade teatriametitest ja lavastusprotsessist ning tutvutakse Eesti etenduskunstide maastikuga. Loeng-seminariga kaasub osalejatel eelnev võimalus vaadata ASSITEJ Eesti NAKS-festivali etenduste salvestusi, mis on aluseks seminaris toimuvale arutelule. Seminariga kaasnevad ka osalejatele jagatavad õppematerjalid, veebipõhine õpiobjekt etenduskunstide aluste mõistmiseks ja hilisemad individuaalsed kinnistavad harjutused.

Päeva teises pooles annab teatripedagoog ja rakendusteatri praktik Katrin Nielsen praktilise ülevaate rakendusteatri meetoditest ja nende seosest noore vaataja teatriga. Ühtlasi julgustatakse õpetajaid draamameetodeid kasutama ka erinevate koolitundide raames.

Päev lõpeb ühiste kokkuvõtete ja osalejate eneserefleksiooniga.

Neile, kes õppepäevadele erinevates linnades kohale ei saa tulla, toimub koolituspäeva esimesest poolest – Jaanika Juhansoni läbiviidud etenduse analüüsi töötoast – ka veebiversioon.

Koolituse teine, temaatiliste ettekannetega päev toimub Tallinnas, Rahvaülikooli ruumides 9.juunil 2023.a. Sellel päeval on võimalik osaleda ka veebiülekande teel.

Seminari kavas (9. juunil) on viis ettekannet – Eesti Teatri Agentuuri juhataja ja mitmetest Salme Reegi nim laste- ja noorteteatri žüriides osalenud Kirsten Simmo teeb ülevaate Eesti noore vaataja teatri hetkeseisust ning ka sobivast dramaturgiast. Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristiina Oomer tutvustab Eesti kooliteatrite maastikku ning toimimis- ja koolitusvõimalusi, et julgustada ja toetada ka uute kooliteatrigruppide teket. Lavastuskunstnik Marge Martin lahkab oma ettekandes etenduse visuaalsete elementide analüüsivõimalusi. Tantsuteoreetik ja -õppejõud Kai Valtna arutleb, kuidas rääkida õpilastega tantsuteatrist jm kaasaegsetest etenduskunsti vormidest. Päeva hoiab koos moderaator Jaanika Juhanson.

Programm on pilootprogramm võimalikule põhjalikumale õppeprogrammile, mis pakub teatrianalüüsi alast tuge ja koolitusvõimalust üldhariduskoolide õpetajatele.

Koolituse korraldamist toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

Koolitused toimuvad:

5.mail 2023 Nooruse Maja (Pärnu, Roheline 1B) kell 10.00-17.00

11.mail 2023 Narva Vaba Lava (Narva, Linda 2) kell 10.00-17.00

12.mail 2023 Eesti Teatriliit (Tallinn, Uus 5) kell 10.00-17.00

17.mail 2023 veebis (Zoom) kell 17.00-20.00

19.mail 2023 Valga Põhikool (Valga, Kungla 16) kell 11.00-18.00

24.mail 2023 Palade Põhikool (Hiiumaa, Palade küla) kell 10.00-17.00

26.mail 2023 Tartu Mart Reiniku kool (Tartu, Vanemuise 48) kell 10.00-17.00

Lõpuseminar toimub:

9.juunil 2023 Tallinnas Eesti Teatriliidu majas (Uus tn 5) kell 11.00-18.00

Jaanika Juhanson on lavastaja ja teatripedagoog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis teatriteaduse eriala ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias lavastaja eriala. Ta on lavastanud mitmetes Eesti teatrites – Rakvere Teatris, Pärnu Endla teatris, Viljandi Ugala teatris, Eesti Noorsooteatris, Kanuti Gildi SAALis, teatris Must Kast, Kellerteatris ja erinevates projektikoosseisudes. Ta oli aastaid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias etenduskunstide õppejõud, kelle õppeainete hulka kuulusid nii etenduskunstide ajalugu, kaasav teater, koosloomemeetod, kui ka erinevad lavastaja eriala õppeained. Ta on juhtinud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonda ning olnud teatrikunsti õppekava programmijuht. Tal on pika-ajaline kogemus nii harrastuslavastajate õpetamisel, kui ka ise harrastajate juhendamisel. 2013.aastal asutas ta Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juures pimedate ja vaegnägijate harrastusteatri Terateater. Ta on Eesti Teatriliidu, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu ning ASSITEJ Eesti keskuse liige.

Katrin Nielsen on draamaõpetaja, rakendusteatri lektor, näitleja ja lavastaja. Tal on kõrgem teatriharidus ja ta töötas 16 aastat näitlejana Pärnu Endla teatris. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias õpetab ta aastast 2001 teatri- ja draamaaineid ning ühtlasi arendab Eestis rakendusteatri valdkonda – korraldab rahvusvahelisi konverentse, koolitusi ja tõlgib erialakirjandust.  ASSITEJ Eesti Keskuse kauaaegse juhina on ta korraldanud ja juhtinud rahvusvahelisi teatrifestivale, konverentse, seminare, töötubasid. Viimastel aastatel on ta koolitanud nii noori kui noortega töötajaid – õpetajaid, noorsootöötajaid, huvijuhte, harrastuslavastajaid jt draamaõppe vorme ja tehnikaid tundma ning kasutama. Ta on viinud läbi draamatöötube ja koolitusi ka rahvusvahelistes projektides Inglismaal, Prantsusmaal, Saksamaal  ja Soomes. Ta on Eesti Teatriliidu, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu liige, ASSITEJ Eesti keskuse liige, Eesti Teatri- ja Draamahariduse Seltsi asutaja ja juhatuse liige.