Väikese printsi nimeline tunnustuspreemia

10.01.2022

ASSITEJ EK juhatus hakkab alates sellest aastast regulaarselt välja andma Väikese printsi* nimelist rahalist tunnustuspreemiat noore vaataja teatri alal tegutsejale, kes on oma pikaajalise silmapaistva tööga panustanud oluliselt valdkonna arengusse ja maine tõstmisse ning mille eesmärk on väärtustada teatritegijate tähelepanelikku, hoolivat, loominguliselt julget ja ausat suhet noorde vaatajasse. Preemia saaja on kavas välja kuulutada 20. märtsil rahvusvahelisel noore vaataja teatripäeval.

Preemia annab välja ASSITEJ Eesti Keskuse juhatus koosseisus Reeli Lonks, Janika Johanna Koppel, Marek Demjanov, Allan Kress, Kaido Rannik. Preemiat rahastab Eesti Kultuurkapital.

Uue loodava preemia statuut ei kattu valdkonnas välja antava Salme Reegi nimelise preemiaga, kuna tegu pole ühe aasta loomingulise saavutuse tunnustamise, vaid pikaajalisemale tööle tähelepanu pööramisega ning innustamisega uuteks väljakutseteks.

Ootame ettepanekuid Väikese printsi preemia kandidaatide esitamiseks (vabas vormis) aadressile assitejeesti@gmail.com 

* Väike prints on väärikas ja laialt tuntud kirjanduslik tegelane, kes vaatamata oma eale võib õpetada täiskasvanule elufilosoofiat, nii nagu noor publik võib õpetada talle etendavat kunstnikku. Sõna “väike” viitab noore vaataja teatri alal tegutsejale, “prints” aga preemia saaja troonile tõstmisele kolleegide poolt. Kui sünnib teatriime, võib olla see midagi sellist, mida ei saa sõnadega kirjeldada, midagi, mis on “silmale nähtamatu”.