20.03.2018

Täna tähistatakse ülemaailmset laste- ja noorteteatripäeva

Ülemaailmse laste- ja noorteteatripäeva sõnum

Yvette Hardie

Vii laps täna teatrisse! Või: vii teater lapseni? Kas need üleskutsed on võrdselt sisukad? Sel aastal kirjutavad rahvusvahelise lasteteatripäeva puhul oma sõnumi kaks inimest – üks USAst ja üks Süüriast – kes täiesti erinevatest ümbritsevatest oludest lähtudes esindavad neid kaht vaatepunkti.

„Too laps teatrisse“ on olnud meie sõjahüüd 2012. aastast, kui oleme igal 20. märtsil tähistanud rahvusvahelist laste- ja noorteteatripäeva: selleks, et taaskinnitada oma pühendumist iga lapse õigusele saada osa just nendele loodud kunstilistest elamustest. Sel aastal soovin ma öelda, et sama üleskutse teistpidi sõnastatult on sageli rohkem õigustatud ja võrdselt tähtis.

Kui mõelda miljonitele lastele, kes ei ela teatrimajade läheduses (eriti selliste, mis on kujundatud lastele ja loodud nende vajadustest lähtudes) ja kui tõesti uskuda kunstidesse kui inimese põhiõigustesse, peame me kunstnikena laiendama oma arusaama selle kohta, mida me teatriks nimetame. Teatriajalooliselt ei ole see mõte muidugi uus, kuid rääkides teatrist noorele vaatajale, on meie väärtussüsteemid ja kvaliteedihinnangud tugevalt läbi imbunud harjumusest eristada teatrimajja loodud ja sealt väljaspool tegutsevat teatrit.

Jämedakoeline maagia, mis tolmuse mänguväljaku, väikeasula keskuse, klassiruumi või põgenikelaagri tundmatuseni muudab, on see, mida neis paikades sageli kõige rohkem vaja on – mitte ainult sellepärast, et on praktiline ja majanduslikult kasulik kohtuda lastega nende igapäevaolukorras, vaid ka sellepärast – ja isegi eelkõige sellepärast, et see on maagia.

Teater on alati muundumine. Teatri võimekus muuta igapäevane või ka kriisihõnguline ruum kohaks, kus kujutlusvõimet käivitades avanevad uued ootamatud võimalikkused, on unikaalne. See loob hetki, mille kestel lapsed saavad tunnetada võimsa ühiskondliku muutuse realiseerumist. Siin nad näevad, et muutus on võimalik. Et maagia algab maalähedaselt. Et rõõmu on võimalik leida isegi kõige ilmajäetumatest paikadest. Selliseid imesid pakkuvate teatrikogemuste kvaliteet ei ole mitte kuidagi madalam neist, mis pakuvad võimalust lendamiseks spetsiaalselt kohandatud kookonis, kus tehnoloogia ja ruumikujundus on alati käepärast.

Muidugi ei proovi me hetkekski eitada seda erilist kogemust, mis võib osaks saada spetsiaalselt selleks loodud teatriruumis. Aga lastele, kes kogevad igapäevaselt rünnakuid sõjatsoonis, lastele, kes elavad külakestes kõigest liiga kaugel, lastele, kes virelevad linnasiseses vaesuses, peab olema ka teisi võimalusi. Ja kirjeldatud muundumine võib tugevalt mõjutada nende maailmakogemust.

Teatripraktikutena, kes tahavad teatris noorele vaatajale uuenduslikke võtteid kasutada, peame me keskenduma küsimusele, kuidas võiks teater esile kutsuda neid tõeliselt muundavaid kogemusi – hoolimata publikuga kohtumise paigast – ja muuta need reaalsuseks.

Niisiis töötagem koos selle nimel, et aastal 2018 tuua laps teatrisse… ja teater lapseni.

Yvette Hardie

ASSITEJ International President

Lõuna-Aafrika Vabariik

Rahvusvaheline Laste- ja Noorteteatripäev 2018

#takeachildtothetheatre

www.assitej-international.org

Pöördumise on inglise keelest tõlkinud Kaija M Kalvet.

__________________________________________________________________________________________________________________

20.03.2018

Pöördumine ASSITEJ Eesti Keskuse juhatuse esimehelt Toomas Trossilt

LAPSED TEATRISSE JA TEATER LASTENI

Iga aasta 20.märtsil tähistatakse üle maailma laste- ja noorteteatripäeva, „et taas kinnitada oma pühendumist iga lapse õigusele saada osa just neile loodud kunstilistest elamustest“. Sellele viitab oma aasta pöördumises Yvette Hardie, lastele ja noortele mängivate teatrite ülemaailmse ühenduse president.

ASSITEJ Eesti Keskus on tegutsenud 25 aastat, ühendades peamiselt väiksemaid erateatreid, kes mängivad noorele vaatajale ja koos paljude kaasamõtlejatega, sealhulgas kultuuriministeeriumi ning mõnede erafirmadega on loodud lastele mitmeid võimalusi, et teater nendeni jõuaks ja lapsed teatrisse pääseksid sõltumata nende vanemate majanduslikust seisust või kultuurihuvist.

Aga me oleme alles poolel teel, sest me näeme kõrvalt, mis tingimused on lastele loodud põhjamaades. Ja uskuge mind, kui me tahame põhjamaadele järele jõuda, siis alustama peame lastest, nii nagu seda tehti põhjamaades 60-ndate lõpus. Sisuliselt on Eesti lasteteatri tipud kõrgel kunstilisel tasemel. Vajaka jääb vaid ühtsest üleriigilisest administratiivsest võimekusest, et teatrikunst võrdselt kõigi lasteni jõuaks ja kõik lapsed võrdsetel alustel teatrisse pääseksid ning teatritippusid ei peaks lugema vaid ühe käe sõrmedel.

On aeg, et kultuuriministeerium ja haridusministeerium lööksid käed, et teatrikunst jõuaks lasteni ka haridusasutustes väga kindlate reeglite järgi, kus võitjaks jääb alati väikene vaataja, sest mitte kõik lapsed ei ela teatrilinnades või nende läheduses. Kunstiline ja administratiivne kokkulepe saab sündida vaid laste huvidest lähtuvalt. Meil pole vaja midagi uut välja mõelda. Põhjamaade eri riikide toetusskeemid sobituvad imehästi ka Eestisse. Vaja on vaid poliitilist tahet, sest rahajagamise otsused meie laste hüvanguks sünnivad ikka parlamendis.

Head lasteteatripäeva kõigile lastele, lastevanematele, teatritegijatele ja otsustajatele!

Toomas Tross
ASSITEJ Eesti Keskuse esimees

___________________________________________________________________________________________________________________

ASSITEJ ootab kõiki teatrisõpru sügisesse Viljandisse!

Rahvusvaheline lastele ja noortele mängivate teatrite organisatsioon ASSITEJ Eesti Keskus korraldab sel aastal juba viiendat korda toimuvat festivali “Teater noorele vaatajale” 16. – 18. oktoobril Viljandis. Kodumaine ülevaatefestival koondab kokku väiketeatrid ja ringreisitrupid, kes esinevad festivalil oma värskemate lavastustega lastele ja noortele.
Festivali laiem eesmärk on pakkuda noorpublikule mängivatele väiketeatritele ja truppidele platvormi professionaalseks dialoogiks tellijatega, ausaks tagasideks ja enesearenduseks. Teavitada ning harida sihtgrupi – haridusasutuste teatritellijate – silmaringi kaasaegse teatri suhtes, et nad teeksid lastele teadlikumaid ja paremaid valikuid. Tõsta festivali kaudu Eesti noore vaataja teatri taset ja publiku nõudlikkust pakutava suhtes. Lisaks etendustele toimuvad festivalil seminarid, töötoad ja etenduste arutelud.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

OSALEMINE ASSITEJ 19. MAAILMAKONGRESSIL JA RAHVUSVAHELISEL TEATRIFESTIVALIL – CRADLE OF CREATIVITY, THE 19TH ASSITEJ WORLD CONGRESS AND INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

KAPLINN, LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK
17.-27. MAI 2017

ASSITEJ Eesti Keskust esindasid 19. maailmakongressil ASSITEJ Eesti juhatuse esimees Toomas Tross (Piip ja Tuut Teater), juhatuse liige Reeli Lonks (Must Kast) ja ASSITEJ Eesti liige Kaido Rannik (Miksteater). Peale kolmeliikmelise delegatsiooni esindas Eestit ka EMTA lavakunstikooli üliõpilane Jan Teevet. 11 päeva sisse mahtus rahvusvaheline teatrifestival, konverents ja kongress, hulk vastuvõtte ja palju muud.

 

Sündmus toimus Kaplinna peamiselt kolmes erinevas teatrimajas (City Hall, Artscape Theatre Center ja Baxter Theatre), kus mängiti kokku üle 200 etenduse 63lt lavastusproduktsioonilt 35st erinevast riigist. Valik oli mitmekesine, alustades beebiteatrist ja lõpetades 16+ sihtgrupile mõeldud etendustega, mis olid kõrgetasemelised ja võrdväärselt nauditavad erinevatele sihtgruppidele. Oli nii rahvusvahelisi koostööprojekte üle maailma (sh mitmeid Euroopa-Aafrika koostöid) kui ka kohalikke Aafrika teatriproduktsioone (nt üks suurematest „Animal Farm” Lõuna-Aafrika Vabariigist).

Kongress toimus 22.-25. mail City Hall’is, kus osales üle 60 ASSITEJ delegatsiooni üle maailma (igal riigil kuni 3 hääleõiguslikku inimest). Rahvusvaheline juhatus andis ülevaate viimase kolme aasta tegevustest ja tulemustest, seejärel kinnitasime järgmise kolme aasta tegevusplaani ja eelarve ning valisime selleks perioodiks rahvusvahelise juhatuse, sekretäri ja presidendi. Juhatusse oli sel korral rohkem soovijaid kui kunagi varem, 22st kandidaadist valiti 12 liiget ((nendest 6 jäid samaks – Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Argentiina, Austraalia ja ITYARN võrgustiku (The International Theatre for Young Audiences Research Network) esindajad – ning 6 uut riiki lisandus – Lõuna-Korea, Nigeeria, Venemaa, Norra, USA ja Tšiili esindajad)). Rahvusvaheline sekretariaat liikus Mehhikost Taani, sekretäriks sai Taani noormees Louis Valente, ning president jäi samaks, Yvette Hardie Lõuna-Aafrika Vabariigist, alustamas oma kolmandat ja viimast perioodi presidendina. Ka Eesti pürgis sel korral rahvusvahelisse juhatusse Toomas Trossi näol, kes aga paljude kandidaatide seast seekord valituks ei osutunud.

Peale selle otsustati ka kongressil ASSITEJ järgmiste rahvusvaheliste suursündmuste toimumispaigad. Järgmine maailmakongress saab toimuma kolme aasta pärast 2020 Tokyos, Jaapanis. Iga-aastane Artistic Gathering leiab aset 2018 Pekingis, Hiinas, ning sellest järgneval aastal, 2019 Kristiansandis, Norras. Viimasele oli tihe konkurss (kandidaadid olid Prantsusmaa, Horvaatia ja Norra), kus Prantsusmaa ja Norra vahel sai lõplikus hääletuses valituks Norra. Kongressi jooksul kohtusime ka Põhja-Balti võrgustiku liikmetega, et arutada oma regiooni edasisi tegevusi ja eesmärke. Hea meel oli Norra mitmekordse võidu (Cecilie Lundsholt’i valimine rahvusvahelisse juhatusse ja Artistic Gathering’i korraldamine 2019) ning Taani kui uue sekretariaadi üle.

19. ASSITEJ Maailmakongress ja Rahvusvaheline Teatrifestival oli edukas ja unikaalne tervele ASSITEJ kogukonnale, eriti suur rõõm oli Lõuna-Aafrika Vabariigi keskusel võõrustada kõige esimest ASSITEJ maailmakongressi Aafrikas, tehes sellest positiivselt meeldejääva suursündmuse osalejate jaoks. Kogu festival oli hästi organiseeritud ja möödus suuremate äpardusteta. Kohal oli 1340 delegatsiooni/inimest rohkem kui 100st riigist üle maailma. Sündmus oli ASSITEJ jaoks ajalooline ja andis suure tõuke edasisteks tegevusteks ning inspiratsiooni tulevikuks.

ASSITEJ South Africa’s Cradle of Creativity: http://www.assitej2017.org.za/
ASSITEJ – International Association of Theatre for Children and Young People: http://www.assitej-international.org/en/

Suur aitäh, head toetajad, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Näitlejate Liit, Paide linn ja Viimsi vald, et tegite kongressil osalemise võimalikuks.