“Teatrisäde kooli – kuidas rääkida õpilastega teatrist?”

Sel kevadel, maikuus (2023) korraldab ASSITEJ Eesti Keskus üldhariduskoolide õpetajatele teatrianalüüsi alase tasuta 2-päevase täiendkoolituse “Teatrisäde kooli – kuidas rääkida õpilastega teatrist?”


Koolitus annab Eesti üldhariduskoolide emakeeleõpetajatele, klassiõpetajatele, huvijuhtidele ja teistele huvilistele esmased oskused, kuidas koos õpilastega pärast etenduse külastust nähtut analüüsida. Noorele vaatajale suunatud teatri puhul on otsustava tähtsusega kogemuse hilisem ühine mõtestamine ja konteksti taju. Selleks on oluline, et õpetaja orienteeruks teatrialases terminoloogias, oskaks eristada lavastuse komponente ning oleks teadlik lavastusprotsessist. Lisaks saab koolituselt tuge ja nõu, kuidas kooligrupile külastamiseks sobivat ja arendavat etendust valida. Koostöös ASSITEJ Eesti Keskusega algatas Eesti Teatri Agentuur noore vaataja teatri infokirja väljaandmise, mis on kahtlemata suur arenguhüpe ja pakub õpetajatele temaatilist lisainformatsiooni. Infokirjaga saab liituda Eesti Teatri Agentuuri kodulehel teater.ee (noore vaataja teatri alamlehel).

Koolitus “Teatrisäde kooli!” koosneb kahest seminaripäevast. Esimene neist toimub erinevates maakonnakeskustes – Tallinnas, Tartus, Valgas, Pärnus, Narvas ja Hiiumaal Paladel. Vastavas linnas toimuvale koolitusele on oodatud eelkõige selle piirkonna õpetajad, kuid ajakava sobivusel on need avatud registreerumiseks üle Eesti. Registreerida saab end koolitusele SIIN.

Seminar-töötubasid viivad läbi kaks pika-ajalise teatripedagoogilise kogemusega koolitajat – Jaanika Juhanson ja Katrin Nielsen.

Päeva esimeses pooles annab teatripedagoog ja lavastaja Jaanika Juhanson praktiliste harjutustega põimitud ülevaate etenduse analüüsi võimalustest koolitunni raames. Lisaks analüüsile saadakse ülevaade teatriametitest ja lavastusprotsessist ning tutvutakse Eesti etenduskunstide maastikuga. Loeng-seminariga kaasub osalejatel eelnev võimalus vaadata ASSITEJ Eesti NAKS-festivali etenduste salvestusi, mis on aluseks seminaris toimuvale arutelule. Seminariga kaasnevad ka osalejatele jagatavad õppematerjalid, veebipõhine õpiobjekt etenduskunstide aluste mõistmiseks ja hilisemad individuaalsed kinnistavad harjutused.

Päeva teises pooles annab teatripedagoog ja rakendusteatri praktik Katrin Nielsen praktilise ülevaate rakendusteatri meetoditest ja nende seosest noore vaataja teatriga. Ühtlasi julgustatakse õpetajaid draamameetodeid kasutama ka erinevate koolitundide raames.

Päev lõpeb ühiste kokkuvõtete ja osalejate eneserefleksiooniga.

Neile, kes õppepäevadele erinevates linnades kohale ei saa tulla, toimub koolituspäeva esimesest poolest – Jaanika Juhansoni läbiviidud etenduse analüüsi töötoast – ka veebiversioon.

Koolituse teine, temaatiliste ettekannetega päev toimub Tallinnas, Rahvaülikooli ruumides 9.juunil 2023.a. Sellel päeval on võimalik osaleda ka veebiülekande teel.

Seminari kavas (9. juunil) on viis ettekannet – Eesti Teatri Agentuuri juhataja ja mitmetest Salme Reegi nim laste- ja noorteteatri žüriides osalenud Kirsten Simmo teeb ülevaate Eesti noore vaataja teatri hetkeseisust ning ka sobivast dramaturgiast. Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristiina Oomer tutvustab Eesti kooliteatrite maastikku ning toimimis- ja koolitusvõimalusi, et julgustada ja toetada ka uute kooliteatrigruppide teket. Lavastuskunstnik Marge Martin lahkab oma ettekandes etenduse visuaalsete elementide analüüsivõimalusi. Tantsuteoreetik ja -õppejõud Kai Valtna arutleb, kuidas rääkida õpilastega tantsuteatrist jm kaasaegsetest etenduskunsti vormidest. Grete Gross ja Lizeth Wolk tutvustavad kaasaegse tsirkuse toimimist ja võimalusi. Päeva hoiab koos moderaator Jaanika Juhanson.

Programm on pilootprogramm võimalikule põhjalikumale õppeprogrammile, mis pakub teatrianalüüsi alast tuge ja koolitusvõimalust üldhariduskoolide õpetajatele.

Koolituse korraldamist toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

Koolitused toimuvad:

5.mail 2023 Nooruse Maja (Pärnu, Roheline 1B) kell 10.00-17.00

11.mail 2023 Narva Vaba Lava (Narva, Linda 2) kell 10.00-17.00

12.mail 2023 Eesti Teatriliit (Tallinn, Uus 5) kell 10.00-17.00

17.mail 2023 veebis (Zoom) kell 17.00-20.00

19.mail 2023 Valga Põhikool (Valga, Kungla 16) kell 11.00-18.00

24.mail 2023 Palade Põhikool (Hiiumaa, Palade küla) kell 10.00-17.00

26.mail 2023 Tartu Mart Reiniku kool (Tartu, Vanemuise 48) kell 10.00-17.00

Lõpuseminar toimub:

9.juunil 2023 Tallinna Rahvaülikool (Tallinn, Vene 6) kell 11.00-18.00

Jaanika Juhanson on lavastaja ja teatripedagoog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis teatriteaduse eriala ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias lavastaja eriala. Ta on lavastanud mitmetes Eesti teatrites – Rakvere Teatris, Pärnu Endla teatris, Viljandi Ugala teatris, Eesti Noorsooteatris, Kanuti Gildi SAALis, teatris Must Kast, Kellerteatris ja erinevates projektikoosseisudes. Ta oli aastaid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias etenduskunstide õppejõud, kelle õppeainete hulka kuulusid nii etenduskunstide ajalugu, kaasav teater, koosloomemeetod, kui ka erinevad lavastaja eriala õppeained. Ta on juhtinud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonda ning olnud teatrikunsti õppekava programmijuht. Tal on pika-ajaline kogemus nii harrastuslavastajate õpetamisel, kui ka ise harrastajate juhendamisel. 2013.aastal asutas ta Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juures pimedate ja vaegnägijate harrastusteatri Terateater. Ta on Eesti Teatriliidu, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu ning ASSITEJ Eesti keskuse liige.

Katrin Nielsen on draamaõpetaja, rakendusteatri lektor, näitleja ja lavastaja. Tal on kõrgem teatriharidus ja ta töötas 16 aastat näitlejana Pärnu Endla teatris. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias õpetab ta aastast 2001 teatri- ja draamaaineid ning ühtlasi arendab Eestis rakendusteatri valdkonda – korraldab rahvusvahelisi konverentse, koolitusi ja tõlgib erialakirjandust.  ASSITEJ Eesti Keskuse kauaaegse juhina on ta korraldanud ja juhtinud rahvusvahelisi teatrifestivale, konverentse, seminare, töötubasid. Viimastel aastatel on ta koolitanud nii noori kui noortega töötajaid – õpetajaid, noorsootöötajaid, huvijuhte, harrastuslavastajaid jt draamaõppe vorme ja tehnikaid tundma ning kasutama. Ta on viinud läbi draamatöötube ja koolitusi ka rahvusvahelistes projektides Inglismaal, Prantsusmaal, Saksamaal  ja Soomes. Ta on Eesti Teatriliidu, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu liige, ASSITEJ Eesti keskuse liige, Eesti Teatri- ja Draamahariduse Seltsi asutaja ja juhatuse liige.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
JÄRELVAATAMINE

Lastekultuuri seminar ”Tähelepanu, laps!” festivalil NAKS 2022

Kasvatusteadlase Tiiu Kuurme sõnul pole sellist lapsepõlve nagu täna kunagi inimkonna ajaloos olnud, seotuna tehnoloogilise arengu ja heaoluga. See on teinud lapsest sõltujad ning tarbijad, selliseks suunab neid täiskasvanute maailm. Laps on aga teistsugune inimene, tema kogemusmaailm, vajadused ja suhtlus välismaailmaga on teistsugused. Seminaril arutleme me selle üle, millised on laste ja noorte vajadused, valikuvõimalused ja tegelik elu nende ümber. Räägime sellest, milline on kodu, kooli, kunstikogemuste ja meedia roll ning võimalus toetamaks inimese arengut.

Lastekultuuri seminar toimus reedel, 4.11.2022 kell 12.00-15.00 Paide Gümnaasiumi valges saalis.

Veebiülekanne www.naksfestival.ee lehel ja Postimees TVs (teostus: Mait Visnapuu)

KÕNELEJAD:
*Tiiu Kuurme (kasvatusteadlane) “Lapsepõlv kui hoolas aednikutöö”
*Kadi Rutens (Herta ja Ruudi ema ning (hetkel) endine teatritöötaja) “Lastest, kes kasvavad teatris”
*Eleriin Miilman (Tartu Ülikooli teatriteaduse tudeng ja NAKS festivali praktikant) “Noore (vaataja teatri) huvi”
*Liivika Simmul (Püha Johannese Kooli direktor) “Lapse tähelepanu”

Seminaripäeva ja lõpupaneeli juhtis lavastaja Maria Usk.

Vaata PILTE toimunud seminarist Paide Gümnaasiumis. Fotode autor: Priit Jõesaar

 
fotod: Priit Jõesaar

_________________________________________________________________________________________________________________________

Vaata ja kuula ka Arvamusfestivalil toimunud arutelu “Teatritempel”.

Teatriharidusest ja muust kõnelesid 12. augustil 2022 Paides Maria Peterson, Grete Arro, Steven-Hristo Evestus. Arutelu modereeris Eduard Odinets.


Eelmised seminarid

Lastekultuuri seminar teemal “KUIDAS LUGEDA KUNSTI?” toimus 21. oktoobril 2021 kell 10.00 -19.00 Sõltumatu Tantsu Lavalt otseülekandena www.naksfestival.ee lehel

Seminar on järelvaadatav ja -kuulatav (inglise- ja eestikeelse tõlkega) SIIT.

GALERII(fotode autor: Luisa Greta Vilo).

LASTEKULTUURI ARTIKLIDÕpetajate Lehes.

Eesmärk on avada kunsti tegemise ja kogemise tagamaid; innustada lapsi, nende vanemaid, juhendajaid, eeskätt õpetajad mõistma, eristama ja osa saama mitmekülgsest kogemusest kunsti eri valdkondades. Otsime vastuseid küsimustele, kas kunstis on laste jaoks “tabu” teemasid ja milline on kunsti kogemise mõju lapse arengule.

Päeva esimeses pooles kõnelesid praktikud teatri-, muusika-, kujutava kunsti, tantsu- ja filmivaldkonnast. Päeva teises pooles jagasid kogemusi pedagoogid ja psühholoogid.
Seminari juhtis Assitej Eesti ja Riigikogu liige Eduard Odinets.

Külalised olid: Suzanne Osten (Rootsi), Sasha Pepeljajev (Venemaa), Rein Agur, Timo Steiner, Jan Kaus, Karmo Mende, Eva Kalbus, Rita Rätsepp, Anu Aun, Anne Kleinberg, Helena Maria Reisner.

Seminari lõpetas Improteater IMPEERIUM live-etendus “Kujutluse võim ehk koomiliste sketšide õhtu”, mida saab järele vaadata SIIT.

Vajalik on registreerimine naksfestival.ee lehel.

ESINEJAD:

TEATRIKUNST: Rein Agur, lavastaja
TEATRIKUNST: Suzanne Osten (Rootsi), lavastaja, stsenarist, kirjanik
TANTSUKUNST: Sasha Pepeljajev (Venemaa), teatripedagoog, lavastaja
KIRJANDUS: Jan Kaus, kirjanik
Sirutuspaus 10 min
MUUSIKA: Timo Steiner, helilooja, Tallinna Muusika- ja Balletikooli juht
KUJUTAV KUNST: Karmo Mende, lavastuskunstnik, Eesti Lavastuskunstnike Liidu juhatuse esimees
FILMIKUNST: Anu Aun, filmirežissöör, stsenarist

Lõunapaus 55 min

Eva Kalbus, Tallinna 32. keskkooli teatrisuuna juhendaja
Anne Kleinberg, Laste Vaimse Tervise Keskus, juhataja, psühhiaater
Sirutuspaus 10 min
Rita Rätsepp, City Tervisekliinik, näitleja ja psühholoog
Paneeldiskussioon: Rita Rätsepp, Helena-Maria Reisner (Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane), Eva Kalbus, Eduard Odinets.
Lõppsõna Eduard Odinets

18.00-19.00 Improteatri IMPEERIUM etendus: laval Maarika Mesipuu-Veebel, Kati Ong, Erki Aule, muusik Ragnar Toompuu, valgustaja Mario Saarik.

Toetajad: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapital ja Tallinna Haridusamet.

Korraldajad: Marek Demjanov, Reeli Lonks, Kaido Rannik, Allan Kress, Anna Leena Koržets, Haldi Vanatoa (Still Frame), Videolevels

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ASSITEJ Eesti Keskus ja NAKS Festival kutsuvad

Lastekultuuri seminar

“KES VASTUTAB LAPSE KULTUURIKOGEMUSE EEST ÕPPEASUTUSTES?”

Veebiülekanne Eesti Noorsooteatrist 5.03.2021 kell 9.30 – 18.00

järelvaadatav lehelt:
piipjatuut.tv

ettekannete materjalid leiab siit.

 

“Lapseeas kogetu jätab jälje kogu eluks” Kaido Rannik, Miksteatri näitleja ja lavastaja

Seminari eesmärk on avada diskussioon lastele suunatud kultuuri teemal. Millist kultuurielamust ning kui suures mahus peaks pakkuma lastele nende õppekeskkonnas ja kelle poolt peaks see olema koordineeritud.

Seminar on suunatud haridustöötajatele, kultuuri- ja kunstitegijatele ning otsustajatele.
Seminar tutvustab lühidalt naaberriikides juba käimasolevaid programme ja tavasid. Eraldi fookuses on Läti ja Norra kogemused selles valdkonnas.

Seminari juhib ja modereerib: ASSITEJ Eesti Keskuse liige ja Riigikogu kultuurikomisjoni liige EDUARD ODINETS

AJAKAVA JA ESINEJAD:

9.30 Päevajuhi sissejuhatus ja tervitussõnad
9.40 Draama haridusest koolides. Teatrikunst õppekava osana.
Katrin Nielsen, TÜ VKA rakendusteatri õppejõud, Eesti Teatri- ja Draamahariduse Selts, “Teater kui õpikeskkond, mida pakub teatrikunst õppimisele”
Kärt Tomingas, näitleja, laulja, teatripedagoog, eneseväljenduskunsti juhendaja Gaia Koolis. Loovuse kaudu õppimisest Gaia Kooli näitel.
10.40 Mobiilsed kunstid, praktikud saavad sõna
Kas ja mil määral on võimalik viia kultuuri ja kunsti lasteaedadesse ja kooli? Millised on senised praktikad?
10.40 Näitekunst: Teater Sõber, Priit Öövel (näitleja)
11.00 Näitekunst: Piip ja Tuut Teater, Marek Demjanov (produtsent ja lavastaja)
11.20 ZUGA SIRUTUS (Tiina Mölder) ja paus (20 min)
11.40 Tants: ZUGA Ühendatud Tantsijad ja Sõltumatu Tantsu Lava, Tiina Mölder (tantsija, koreograaf ja lavastaja) & Ingrid Kääramees (töötubade koordinaator)
12.00 Kaasaegne tsirkus: Tsirkusestuudio Folie, Terje Bernadt (lavastaja ja kaasaegse tsirkuse edendaja)
12.20 Muusika: Kooli ja lasteaia kontserdid, Ülle Lehtmäe (koolikontsertide produtsent-toimetaja), Eesti Kontsert
12.40 Kirjandus, kujutav kunst: “Kas laps loeb?” + “näitus kohvris”. Triin Soone, Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor
13.00 LÕUNAPAUS
14.00 Piiriülesed praktikad, veebi vahendusel (inglise keeles):
Norra KULTUURI SELJAKOTT, Ragnhild Tronstad, Kulturtanken
Läti KULTUURI SELJAKOTT, Jānis Znotiņš, Assitej Läti juhatuse liige
15.00 Laste ja noorte kultuurikogemus Kultuuriministeeriumi pilgu läbi täna ja tulevikus.
Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli
15.30 – ZUGA SIRUTUS (Kärt Tõnisson) ja paus (20 min)
15.50 Laste ja noorte kultuurikogemus Haridus- ja Teadusministeeriumi pilgu läbi täna ja tulevikus.
Hele Liiv-Tellmann ja Inge Raudsepp Haridus- ja Noorteametist, “…mõtestades kultuuri- ja väärtuspädevust, Kultuuriline identiteet riiklikes õppekavades”
16.25 – 17.45 ÜMARLAUD
Seminari võtab kokku ümarlaud / paneeldiskussioon, kus osalevad:
Klassiõpetajate Liit, Piret Jõul;
õpetajate esindaja Kaarli Koolist, Lea Krall;
Lasteaednike Liit, Anneli Laamann;
noortesaate NOVA saatejuht, põhikooliõpilane Paula Rits;
Rahvakultuuri Keskus, Margit Salmar;
Piip ja Tuut Teater / ASSITEJ Eesti Keskus, Marek Demjanov;

kultuuriajakirjanik Keiu Virro.

17.45 Päevajuhi kokkuvõte

Seminar on kõigile osalejatele TASUTA.

Toetajad: Tallinna Haridusamet, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus
Korraldajad: Marek Demjanov, Reeli Lonks, Laura Annast, Still Frame (Haldi Vanatoa), Eesti Noorsooteater

       
fotod: Reeli Lonks