Meenutusi Kuubalt ASSITEJ maailmakongressilt

Kuubal, Havannas toimus 23.05–02.06.2024 Rahvusvahelise Noore Vaataja Etenduskunstide Organisatsiooni (ASSITEJ International) üleilmne, 21. kongress. Festivali/konverentsi egiidiks oli seekord “Voices of a New World”. Festivalil osalesid Marek Demjanov ja Keiu Virro.

Festivalil ja kongressil osales ligi 1000 artisti ning delegaati, üle 70. riigist. Korraldati 25 etendust, toimus 65 töötuba ja vestlusringi. Eestist osalesid ASSITEJ Eesti keskuse liige Keiu Virro (kes oli ka ametlik festivali ajakirjanik) ja mina, ASSITEJ Eesti Keskuse juhatuse esimees Marek Demjanov. Koostöös Põhja- ja Baltimaade ASSITEJ võrgustikuga korraldasime 30. mai õhtul kohalikus paviljonis Pabellon de Cuba Nordic Baltic House vastuvõtu ning tutvustasime oma võrgustikku. Paviljoni keskele oli püstitatud iglu, mille toimetasid kohale Norra esindajad Ingvild Lien, Audun Krüger ja Theis Irgens. Tanja Turpeineni (Soome ASSITEJ) eestvedamisel korraldati publikule humoorikas mälu- ja arvamismäng. Teleekraanidelt näidati meie liikmesteatreid tutvustavaid videoklippe, jagasime suupisteid ja  jooke.

Maailmakongressil sai otsustada mitmete oluliste teemade üle. Heaks kiideti kõik päevakorrapunktid ja otsused – järgmine maailmakongress toimub Koreas, Seoulis, muudeti põhikirja sõnastust arusaadavamaks, kinnitati kõik tegevusaruanded ja tööplaanid ning võeti vastu kolme eelneva aasta finantsaruanded.

Arutlusel oli ka uus liikmemaksude tasumise kord ( tõus, 1,8% eelarvest), eranditega. Eesti Keskuse (ja ka mõnede teiste maade nt Leedu jaoks) oli liikmemaksu tõusuga seonduvat pisut keeruline üldisel kujul heaks kiita kuna nt. NAKS festivali eelarve kajastub aasta lõpuks ka organisatsiooni kogu eelarves aga festivali eelarvesse „ema“ organisatsiooni liikmemaksu kulu sisse ei saa kirjutada. Sestap palusime erisust, mis kiideti omakorda heaks.

Ühtlasi toimus ka lahkunud liikmete mälestustseremoonia, määrati uued auliikmed ja  tänati senist juhatust, tehtud töö eest. Toimus ka uute liikmete hääletamine Executive Committee (EC) sse. Nordic- Baltic võrgustikust sai uueks liikmeks Theis Irgens, kes hakkab meie huvisid esindama ja Põhja ja Baltimaades toimuvale tähelepanu suunama. Lisaks eelmistele liikmetele valiti juhatusse uue liikmena Stavros Stavrou (Küpros), Ruandast – Carole Umulinga Karemera, Hispaaniast – Gonzalo Moreno. Juhatusest jäid välja Pamela Udoka, Tatjana Borova, Minoonvash Rahimian, Ernie Nolan. Presidendiks jäi Sue Giles Austraaliast ja sekretäriks Louis Valente Taanist.

Kongressil jäi kõlama  tänulikkus, lahkus, lootus, see, et võite astuda ükskõik millises riigis ükskõik millisesse liikmesteatrisse ning tunda, et olete oodatud ja teretulnud. 

Kõik kongressil osalejad kinnitasid ühehäälselt, et kogu ASSITEJ eesmärk on teha asju koos, nagu üks pere. Õppida üksteiselt ja kasutada üksteise tugevusi – „No one left behind“ (Mitte kedagi ei jäeta selja/ukse taha!)

 Sündmusel osalemist toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Eesti Kultuurkapital.