Väikese printsi auhinna laureaat 2024 on Tiina Mölder

Rahvusvahelise noore vaataja teatri päeva raames kuulutati välja Väikese printsi tunnustusauhinna laureaat. Auhind anti pidulikult üle 20. märtsil pärast Miksteatri etendust „Oscar ja Roosamamma. Kirjad Jumalale“ tantsijale, lavastajale ja tantsupedagoogile Tiina Möldrile (ZUGA Ühendatud Tantsijad). Väikese printsi tunnustusauhind antakse noore vaataja teatri alal tegutsejale, kes on oma pikaajalise silmapaistva tööga panustanud oluliselt valdkonna arengusse ja maine tõstmisesse ning mille eesmärk on väärtustada teatritegijate tähelepanelikku, hoolivat, loominguliselt julget ja ausat suhet noorde vaatajasse.

Tiina Mölder on lõpetanud Tallinna Ülikoolis 1997. aastal koreograafia eriala bakalaureuseõppe ning 2012. aastal magistriõppe. Täiendanud end meistriklassides kaasaegse tantsu, improvisatsiooni, kontaktimprovisatsiooni ja kompositsiooni alal. Ta kuulub aastast 1999 ühendusse ZUGA Ühendatud Tantsijad ning on selle asutajaliige.

Žürii tõstis esile Tiina Möldri kui lavastaja, kelle lavastused lastele ja noortele on alati omanäolised, leidlikud, kaasavad ja kunstiliselt kõrgel tasemel. Alates 2004. aastast  on ZUGA Ühendatud Tantsijad lavale toonud mitmeid lavastusi lastele  ja noortele, mis alati on üllatavad ning ärgitavad noort vaatajat kaasa mõtlema. Tiina Mölder on loonud ka nüüdistantsulavastusi ning liikumisseadeid draamalavastustele.

Oluline on olnud tema panus tantsupedagoogina nii Vanalinna Hariduskolleegiumi teatriõppes, Tallinna Ülikooli koreograafia osakonnas, Eesti Humanitaarinstituudi teatriõppes kui ka lavalise liikumise lektorina TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias.

Väikese printsi preemia on rahaline, auhinnaga kaasneb ka Väikese printsi skulptuur, mille on teinud Tallinna Rahumäe Põhikooli Kaunite Kunstide tarbekunstiringi õpilased. Auhinda rahastab Eesti Kultuurkapital ning seda antakse välja alates 2022. aastast, eelmised laureaadid on Rein Agur ning Taavi Tõnisson.

Väikese printsi auhinna annab välja Eesti professionaalseid noore vaataja teatreid ja teatrispetsialiste ühendav organisatsioon ASSITEJ Eesti Keskus. Laureaadi valis välja neljaliikmeline žürii, ASSITEJ Eesti Keskuse juhatus koosseisus Tuuli Potik, Maria Usk, Marek Demjanov ja Kaido Rannik.